Excel - Kurs og løsninger
Det har desverre vist seg et mange Excel installasjoner ikke er fullverdige.
Oftest har det vært problemer med kalenderfunkjomer i VBE, og det har oppstått spesiellt ofte i forbindelse med Windows 10.
Det skyldes vanligvis et manglende bibliotek som heter MSCOMCT2.OCX  Får du problemet, så følg dette.
De fleste har i dag 64 bit installasjon, så jeg forholder meg til det. Trenger du oppskrift på 32 bit, så skriv en mail.

Her er oppskriften.
Er du ikke en kompetent bruker, så få hjelp!    Gå først inn på C:\windows\sysWOW64\
Her ser du om du har filen MSCOMCT2.OCX.
Er den der kan den være ødelagt eller ikke riktig installert. Om ikke, så last ned filen (Link Under), og legg den på adressen som nevnt.
Nå er filen på plass, men den må aktiveres.
Her er det litt forskjellig på W7 til W10. I W7 trykker du ringen nederst til venstre, og skriver CMD i linjen for søk nederst.
Du får da en sort firkant der det står CMD.EXE Høyreklikk denne, og velg kjør som administrator.
I W10 vil du når du trykker ruten nederst tilvenstre få et valg om å kjøre som administrator, eller du får en tilsvarende linje der du kan skrive CMD.
Du får vanligvis opp et sikkerhetsvarsel, og du trykker Ja. Uansett, skal du få opp et bilde som vist under.
Filen kan også kopieres fra en annen maskin som har den.
Her skal du ha teksten C:\Windows\system>
For å fjerne system32, skriver du: CD.. og trykker enter.
Altså 2 punktum etter CD. Da hopper du en mappe opp.
Så skriver du CD system  og trykker enter. (CD står for change directory)
Har du så fått til dette , fortsetter du linjen så det blir stående:
C:\Windows\system>C:\windows\sysWOW64\regsvr32 C:\Windows\sysWOW64\MSCOMCT2.OCX
Husk mellomrom etter regsvr32.
Ved å trykke enter skal du få opp en firkant med beskjed om at det gikk bra.
Viktig infrmasjon !
Ukenummerfunksjonen i Excel viser en uke for mye i 2016